Er zit meer dan stank in kippenmest

Nieuw video van een deelproject online

30 mrt 2021

GRONINGEN Er wordt al enige tijd onderzoek gedaan naar nieuwe toepassingen van kippenmest. Tot nu toe werd de mest meestal verbrand in een energiecentrale of in biogasinstallaties omgezet in biogas om energie en meststoffen te winnen. Bij een project in het open gedeelte wordt het urinezuur uit de mest geïsoleerd. Urinezuur wordt gebruikt als een biogebaseerde vlamvertrager en heeft het potentieel om de momenteel gebruikte halogeenhoudende en vaak giftige vlamvertragers te vervangen. Bovendien worden de resterende componenten omgezet in een olie die mogelijks als transportbandstof ingezet kan worden. Naast de positieve effecten voor de landbouwsector vanwege vermindering mestoverschot, zou een succesvolle afronding van het project kunnen leiden tot het commerciële gebruik van urinezuur voor tal van toepassingen (bijvoorbeeld biobased brandvertragers) en als tussenproduct voor de productie van andere hoogwaardige chemicaliën zoals cosmetica ingredienten.  
tet.