Bio meets Economy - Science meets Industry

Internationale conferentie over bio-economie

09 jun 2021


In het Duitse wetenschapsjaar bio-economie begint de internationale week van de bio-economie met het IAMO Forum 2021 en eindigt zij met het online IMG Saksen-Anhalt-evenement "Digital Incoming - BioEconomy".

Het IAMO Forum 2021 zal van 7 tot 9 juni online plaatsvinden. Het is gewijd aan agrovoedingssystemen in de bio-economie. Met name de paneldiscussie "From extracting to creating value in the bioeconomy", die door het IAMO Forum en de Conferentie over de bio-economie gezamenlijk wordt georganiseerd, vindt plaats op 9 juni 's ochtends.

De Investerings- en Marketingfirma Sachsen-Anhalt organiseert op 11 juni 2021 een Digital Incoming Format, waar deelnemers aan de conferentie, de sprekers en ook geïnteresseerde bedrijven uit de branche op nationaal en internationaal niveau zullen netwerken en uitwisselen met interessante belanghebbenden uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek.

Sessie 1 Sociaal-economische vraagstukken van de bio-economie

De overgang naar de bio-economie moet niet alleen op technologisch vlak worden betwist. Sociale, politieke en economische veranderingen zijn eveneens noodzakelijk. Hoe kunnen deze processen worden vormgegeven en begeleid?

Sessie 2 Lignocellulosevezels in de bio-economie

In de land- en bosbouw ontwikkelen zich nieuwe mogelijkheden voor de productie en het gebruik van biomassa. Wat zijn de huidige trends bij het gebruik van bioraffinaderijen?

Sessie 3 Productiviteit van planten onder invloed van klimaatverandering

Het toenemende gebruik van biomassa als uitgangspunt voor de productie van goederen en de veranderende milieuomstandigheden vormen een wereldwijde uitdaging. Hoe reageren fokkers en onderzoekers op deze vraag?

Sessie 4 De weg naar succes met biotechproducten

Met het oog op de schaarse hulpbronnen is toekomstige economische groei alleen mogelijk in harmonie met een duurzame en hulpbronnenefficiënte productietechnologie. Hoe kunnen biogebaseerde producten met succes op de markt worden gebracht?

Sessie 5 Door BMBF gefinancierde onderzoekhoogtepunten

Onderzoek, financiering en de bevordering van jonge wetenschappers zijn sleutelfactoren voor het succes van de bio-economie. Wat zijn de nieuwe onderzoekstrends en financieringsinitiatieven bij de BMBF?

 

 

 

Het definitieve programma van de conferentie is te vinden op de conferentiewebsite: www.bioeconomy-conference.de.

De inschrijving is geopend www.mdkk.de/registration-bioeconomy