HET BETON VAN DE TOEKOMST

18 feb 2020

Auteur: Karin Eden

Het beton van de toekomst

Bij de productie van cement komt veel koolstofdioxide vrij: het proces is verantwoordelijk voor ongeveer 8 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Ter vergelijking: de luchtvaart is verantwoordelijk voor 2 tot 3 procent van de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd wordt cement echter als onmisbaar bestanddeel van cementbeton beschouwd in bijvoorbeeld de wegen- en woningbouw. Het is daarom interessant om te zoeken naar alternatieven voor dit materiaal. Dit is het onderwerp van één van de projecten die onlangs zijn goedgekeurd in het open deel. "Microbieel geïnduceerde calciet precipitatie als cementvervanger" is de titel van een haalbaarheidsstudie onder leiding van het Groningse innovatie- en adviesbureau "Bioclear earth". Bioclear earth is gespecialiseerd in het creëren van waarde met de kracht van de natuur, op gebied van bodem, water & klimaat. Binnen dit project onderzoekt Bioclear earth de toepassing van biobeton, beton gemaakt van zand, grind en bacteriën. Specifieke bacteriën produceren calciet en ‘verkitten’ het mengsel in plaats van het traditioneel toegepaste cement. Momenteel wordt onderzocht hoe deze blokken nog robuuster gemaakt kunnen worden, wat de CO2 footprint is ten opzichte van cementbeton, en welke toepassingen er voor biobeton zijn op en in de bodem. De experimenten in het innovatielaboratorium van Bioclear earth verlopen positief, het proces voor het vervaardigen van biobeton wordt steeds verder verbeterd en er is veel belangstelling van marktpartijen uit de bouwsector.

 

Namens Bioclear Earth presenteerden (van links) Ruben Oost, Akkelien Jansen en Dick Specht biobeton aan het bioeconomie projectmanagement. FOTO: KARIN EDEN