Kennistransfer


Het doel van het project is het intensiveren van de kennistransfer met betrekking tot het thema bio-economie, dat leidt tot duurzame producten voor de industrie. Er zal een bijscholingsprogramma worden ontwikkeld, dat verder gaat dan de basisopleiding en een bijdrage levert aan de duurzame versterking en intensivering van kennis over biomateriaal aan beide zijden van de grens. Bovendien zullen vooral ook bedrijven en medewerkers vanuit de industriële sector worden aangesproken, die op dit moment nog niet bezig zijn met biologische grondstoffen maar wel de potentie hebben om duurzaam materiaal toe te passen. In dit verband zal een digitale tool worden ontwikkeld en benut, waarmee Duitse en Nederlandse bedrijven kunnen worden geïdentificeerd, die vervolgens direct toegang hebben tot bijscholings- en kennistransfer-maatregelen betreffende bio-economische thema’s voor verschillende doelgroepen. Deze kennistransfermaatregelen bestaan op dit moment nog niet en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan een intensievere en duurzamere kennistransfer met betrekking tot verschillende bio-economische thema’s in de industriële sector.

Projektleiding: Hochschule Osnabrück/NHL Stenden