Projectmanagement

10 mrt 2020

VERGADERING Bespreking van het projectmanagementteam (EDR, 3N, NOM, Hanzehogeschool Groningen, Hochschule Osnabrück, NHL Stenden en TCNN).  - niet openbaar -