Online vergadering: boslandbouw

Gezamenlijke evenementenreeks van het 3N-kenniscentrum Nedersaksen Netwerk Hernieuwbare Hulpbronnen en Bio-economie e.V. en het kenniscentrum Hernieuwbare Energie en Klimaatbescherming Sleeswijk-Holstein (EEK.SH)

15 apr 2020


Op 13.01.2021 heeft de Duitse Bondsdag met grote meerderheid de resolutie "Productiviteit, veerkracht en biodiversiteit verhogen - boslandbouw bevorderen" aangenomen. In het verslag wordt de Duitse regering onder meer verzocht de prestaties van boslandbouwsystemen te belonen en deze systemen als subsidiabele grondgebruiksystemen op te nemen in het huidige financieringskader van de eerste pijler van het GLB bij wijze van vergroeningsmaatregel. Zeer onlangs, op 01.03.2021, heeft het federale ministerie van Landbouw (BMEL) zijn voorstel voor de uitvoering van de landbouwhervorming van de EU ingediend. Een van de zes biologische verordeningen daarin is de "instandhouding van agrobosbouwsystemen op bouwland of blijvend grasland". In de tweede pijler moeten met name de meerjarige agromilieumaatregelen met een hogere waarde worden bevorderd, waaronder vermoedelijk de boslandbouw. Het is te hopen dat alle juridische problemen die nu bestaan wanneer bomen voor economisch gebruik op landbouwgrond worden geplant, vanaf 2023 zullen zijn opgelost. De instandhouding van de areaalpremie en de areaalstatus van agrobosbouwsystemen zijn slechts enkele onopgeloste kwesties. Hoewel de tenuitvoerlegging tot dusver niet zo gemakkelijk is geweest, hebben de laatste jaren steeds meer innovatieve landbouwers bomen aangeplant omdat zij overtuigd zijn van de voordelen ervan. De online conferentie zal verslag uitbrengen over nieuwe mogelijkheden en ervaringen uit de praktijk.  

Informatie en aanmelden

Agriforstsysteem met notenbomen in Frankrijk.
Foto: Christian Dupraz