Duurzaam bouwen met hout

Online-evenementen van de FNR

22 sep 2022


Klimaatvriendelijk bouwen met duurzame, biogebaseerde materialen is onvermijdelijk met het oog op de gevolgen van de klimaatverandering. De reeks evenementen "Op koers naar de toekomst: bouwen met hout voor de overheid" wordt voortgezet als onlineserie. De deelnemers aan de seminarreeks zullen van gedachten wisselen over de kansen en mogelijkheden van houtbouw vanuit het oogpunt van duurzaamheid en klimaatbescherming. Alleen op die manier kunnen kennistekorten en achterhaalde bedenkingen ten aanzien van houtbouw worden weggewerkt en kunnen impulsen voor duurzame bouwmethoden worden doorgegeven aan de publieke sector als eigenaar van gebouwen. Het Agentschap voor Hernieuwbare Hulpbronnen e. V. (FNR) als projectuitvoerend orgaan van het Bondsministerie voor Voedsel en Landbouw (BMEL) zet de seminarreeks op in samenwerking met de Duitse Vereniging van Steden en Gemeenten. Andere partners zijn de Duitse vereniging van steden en gemeenten, de Duitse vereniging van districten en de informatiedienst voor hout. De reeks evenementen valt onder de paraplu van het Handvest voor Hout 2.0. 

Deelname aan de seminarreeks is gratis en wordt door de kamers van architecten en ingenieurs erkend met permanente educatiepunten.

Programma: 

https://veranstaltungen.fnr.de/holzbau/programm

 

22 september: volledige oplossing in hout 

komende data:

15 november: Klimaatneutrale bouw van openbare gebouwen