Paludicultuur in beeld gebracht

Twee films over de paludi projecten verschenen

14 dec 2020

Eems Dollard Regio In het "Better Wetter" film laten we zien welke nieuwe ontwikkelingen er zijn in het veenweidegebied van Fryslân. Ongeveer een kwart van Fryslân heeft een veenbodem. Die bodem zakt door inklinking steeds verder weg. Het water steeds maar dieper wegpompen lost het probleem niet op. Voor veel agrarische bedrijven wordt het dus steeds lastiger. Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige neerslag en extreem droge perioden. Met het telen van lisdodde kunnen we water bergen tijdens hevige neerslag en vasthouden voor perioden van droogte. Dit zorgt voor minder inklinking van het veen, waardoor er minder CO2 vrijkomt. De wortels van lisdodde zuiveren het water. Om de lisdoddeteelt voor lokale ondernemers interessant te maken kijken we wat je met lisdodde kan en wat het oplevert. Zo ontwikkelen we isolatiemateriaal, verwerken we de lisdodde in meubels en zoeken we naar passende verdienmodellen bij de verschillende eindproducten. 


In het paludi film gaan Nederlandse projectparners langs bij hun Duitse partners in het project BioEconomie-Groene Chemie. Bij Klasmann-Deilmann leren ze iets over veenmos ten behoeve van renaturering, bij Texas Bioenergie spreekt Franz Aumann zeer enthousiast over de vervanging van turf door lisdodde in substraten.

tet.